Uit een klein vonkje ontstond zo een geweldig vuur

 

᾿Εκ μικροῦ σπινθῆρος τοσοῦτο πῦρ ἡφθη

 Marcus Diaconus, Vita Porphyrii 95

Leave a Reply